Arhiv dopisov

MANDAT 2018 – 2022

PRIPOMBE KS Gabrovka na Predlog in izhodišča za pripravo OPPN za obvoznico Gabrovka

PRIPOMBE, PREDLOGI KS Gabrovka k razgrnjenemu prostorskemu aktu in Okoljskemu poročilu za EUP GA-05 IG Gabrovka, 16. 3. 2021

Izgradnja pločnika in namestitev javne razsvetljave ob R2 417 odsek 4326 v naselju Gabrovka ter ob JP 709101 ter projekt RADAR

Problematika LC Gabrovka – Brezovo

GA – 05 IG Gabrovka OPPN, IZHODIŠČA KS Gabrovka, dec. 2019

Stanje in problematika državnih cest v KS Gabrovka

KS Gabrovka – JAVNA RAZSVETLJAVA

Transformatorska postaja Gobnik