Obvestila, program modernizacije 2021 – 22

PROGRAM MODERNIZACIJE CEST 2021 – 2022

Vrstni red je naključen.DOLŽINA ZA MODERNIZACIJO, PROJEKT
JP 709072   Moravška Gora – Vodice600 m     projekt 24/21, ASFALTIRANO 660 m
JP 710452   Brezovo do cerkve  50 m  projekt 27/21 ASFALTIRANO 74 m
JP 710451   Brezovo proti kamnolomu140 m   projekt 27/21 ASFALTIRANO 180 m
JP 710453   Brezovo do Rovšek110 m    projekt izdelan 23/21
JP 709064 + delno JP 709063  Orešje252 m    projekt izdelan  37/20 ASFALTIRANO 470 m
JP 709074    Klanec  93 m     projekt izdelan 37/20 ASFALTIRANO 93 m
JP 710941 Dolnji Gobnik425 m    projekt izdelan 42/20 ASFALTIRANO 475 m
JP 708941 Laze pri Gobniku388 m    projekt izdelan  41/20
JP 708952 Gabrska Gora370 m    projekt izdelan 37/20
JP 709131 Štorovje – Hohovica800 m    projekt še naročiti
SKUPAJ JP                3228 m                   

LC 208 141 Brezovo, naselje 500 m ASFALTIRANO 500 m

LC 208 141 križišče z državno cesto – Moravška Gora – Brezovo ASFALTIRANO 1000 m

JP 709 065 Moravška Gora 9 – 290 m – ASFALTIRANO

Modernizacija ceste, navodila Občine Litija

VZDRZEVANJE JP in LC v OBCINI LITIJA, zbirnik 2010 –  14  VZDRZEVANJE JP in LC v OBCINI LITIJA, zbirnik