Poročila – modernizacije cest

POROČILO VZDRŽEVANJE JP 2020

2

2021 POROČILO – ASFALTIRANJE CEST

Regionalna cesta Selo – Pečice – Lukovec, preplastitev, 3. del 300 m

Regionalna cesta Moravče, preplastitev, 1. del 350 m

LC Brezovo, naselje, asfaltiranje 500 m

JP Moravška Gora, asfaltiranje 660 m

JP Brezovo 1, asfaltiranje 180 m

JP Brezovo 2, asfaltiranje 75 m

2020 POROČILO – ASFALTIRANJE CEST
Regionalna cesta Selo – Pečice, preplastitev, 2. del 500 m
LC Čateška Gora, asfaltiranje 2280 m
JP Okrog, asfaltiranje 350 m
2019
Regionalna cesta Selo – Pečice, preplastitev, 1. del 500 m
2018
JP Gabrska Gora, asfaltiranje 420 m
JP  Gabrovka – vodohran Rigelj, asfaltiranje 300 m
JP Tlaka, preplastitev 355 m
Pečice – Mahence – Brinje, asfaltiranje 300 m
avtobusno obračališče, asfaltiranje 50 m
JP 709072, Moravška Gora – Sp. Vodice, škarpa – oporni zid
                              (dolžina 90 m, višina 3m)
250 m2
Regionalna cesta Klanec – Gabrovka, preplastitev 300 m
2017
LC Moravče – Gabrska Gora, asfaltiranje750 m
JP Tlaka – Resnik, asfaltiranje440 m
LC Čateška Gora, asfaltiranje 600 m
JP Lukovec, asfaltiranje295 m
JP Kržišče pri Čatežu, asfaltiranje630 m
Pečice, plombe200 m2
Regionalna cesta – Moravče (transformator) – Klanec. preplastitev 500 m

 Popis stanja JP v l. 2018
 
 Poročilo s popisom del in sredstev na JP za l. 2017