GOSPODARSKO OBRTNA CONA GA-05 IG GABROVKA

ODLOK O OPPN GA-05 IG, sprejet junij 2021

OPPN GA-05 IG – mnenje KS Gabrovka k predlogu Odloka o OPPN za gospodarsko obrtno cono EUP GA-05 IG Gabrovka, usklajevanje, maj 2021

PRIPOMBE, PREDLOGI KS Gabrovka k razgrnjenemu prostorskemu aktu in Okoljskemu poročilu za EUP GA-05 IG Gabrovka, 16. 3. 2021

POVZETEK

PRIPOMBE NA DOPOLNJEN PREDLOG OPPN, marec 2020

IZHODIŠČA, SMERNICE KS Gabrovka ZA OPPN, december 2019

MNENJA, VPRAŠANJA IN ODGOVORI