Poročila

FINANČNI PRIHODKI IN ODHODKI-2021

Opomba: Pri kosilnici ter ozvočenju (mikrofon) je znesek 827,04 EUR.

FINANČNI PRIHODKI IN ODHODKI 2019