Projekti

Projekti

PROJEKT UREDITVE SREDIŠČA GABROVKE

Načrtuje se:

  • tlakovanje celotne površine cca 500 m2
  • urbana oprema
  • javna razsvetljava
  • hortikulturna ureditev
  • vadbeni prostor, igrala

Projekt RADAR: prometna ureditev okolice OŠ Gabrovka – Dole

PROJEKT PROMETNE UREDITVE, pločniki in javna razsvetljava v spodnjem delu Gabrovke