Arhiv dopisov

Arhiv dopisov

MANDAT 2018 – 2022 PRIPOMBE KS Gabrovka na Predlog in izhodišča za pripravo OPPN za obvoznico Gabrovka PRIPOMBE, PREDLOGI KS Gabrovka k razgrnjenemu prostorskemu aktu in Okoljskemu poročilu za EUP GA-05 IG Gabrovka, 16. 3. 2021 Izgradnja pločnika in namestitev javne razsvetljave ob R2 417 odsek…