GOSPODARSKO OBRTNA CONA GA-05 IG GABROVKA

PRIPOMBE, PREDLOGI KS Gabrovka k razgrnjenemu prostorskemu aktu in Okoljskemu poročilu za EUP GA-05 IG Gabrovka, 16. 3. 2021

POVZETEK

PRIPOMBE NA DOPOLNJEN PREDLOG OPPN, marec 2020

IZHODIŠČA, SMERNICE KS Gabrovka ZA OPPN, december 2019

MNENJA, VPRAŠANJA IN ODGOVORI