Obvestila, program modernizacije 2021 – 22

PROGRAM MODERNIZACIJE CEST 2021 – 2022

Vrstni red je naključen.DOLŽINA ZA MODERNIZACIJO, PROJEKT
JP 709072   Moravška Gora – Vodice600 m     projekt še naročiti 24/21, zemelj. dela izvedena
JP 710452   Brezovo do cerkve   50 m                      projekt še naročiti 27/21
JP 710451   Brezovo proti kamnolomu140 m                       projekt še naročiti 27/21
JP 710453   Brezovo do Rovšek110 m                       projekt še naročiti 23/21
JP 709064 + delno JP 709063  Orešje252 m                       projekt izdelan  37/20
JP 709074    Klanec  93 m                       projekt izdelan 37/20
JP 710941 Dolnji Gobnik425 m                       projekt izdelan 42/20
JP 708941 Laze pri Gobniku388 m                       projekt izdelan  41/20
JP 708952 Gabrska Gora370 m                       projekt izdelan 37/20
JP 709131 Štorovje – Hohovica800 m                       projekt še naročiti
SKUPAJ JP                3228 m                   
Modernizacija ceste, navodila Občine Litija

VZDRZEVANJE JP in LC v OBCINI LITIJA, zbirnik 2010 –  14  VZDRZEVANJE JP in LC v OBCINI LITIJA, zbirnik