Dokumenti

Vodovod Gobnik – projekt je uvrščen v NRP – OB060-19-0002

V l. 2020 je Občina Litija plačala projektno dokumentacijo IDZ za vodovod Čateška Gora – Kamni Vrh – Gobnik

Pripombe na pogodbo za prenos upravljanja vodovoda: Dopis-1-Pripombe-na-pogodbo-za-prenos-upravljanja-vodovoda-2.pdf

Pogodba o prenosu infrastrukturnih objektov in naprav sistema za oskrbo s pitno vodo Gabrovka in Vodice pri Gabrovki: Pogodba vodovod Gabrovka, Vodice