Dogodki

2022

ZBOR KRAJANOV 2022

2021

Projekt medgeneracijskega sodelovanja in prenosa znanja – Klišejeva dobrodelna štrikalnica, Klub litijskih in šmarskih študentov

10. marec 2021 – JAVNA OBRAVNAVA OPPN GA-05 IG Gabrovka, ob 18.00 v prostorih proizvodnih objektov družbe Labeks Skupina d.o.o. , Gabrovka 11

https://www.litija.si/DownloadFile?id=322601