Vloge in obrazci

POKOPALIŠKI RED

Svet KS Gabrovka je sprejel Pokopališki red za pokopališče v Gabrovki.

 Pokopališki red