Ponudba za sanacijo pokopališča.

Svet KS Gabrovka je sprejel odločitev, da se del zbranih  sredstev na postavki grobarin nameni za sanacijo opornega zidu okoli pokopališča v Gabrovki, zato se s to objavo išče ponudnika, ki bi opravil omenjeno sanacijo.

Vse zainteresirane izvajalce, ki imajo registrirano dejavnost za izvajanje spodaj navedenih del, prosimo, da do 26. 3. 2015 s priporočeno pošto na zgoraj omenjeni naslov pošljejo svojo ponudbo  z obveznim pripisom Ponudba za sanacijo pokopališča.