Poziv javnosti k oblikovanju izhodišč za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)  za gospodarsko cono EUP GA-05 Gabrovka

Poziv javnosti k oblikovanju izhodišč za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za gospodarsko cono EUP GA-05 Gabrovka

V Gabrovki se predvideva priprava OPPN za gospodarsko cono EUP GA-05 IG -OPPN za namen ureditve gospodarske cone (bivši proizvodni obrat Presada). Postopek se bo vodil po določilih Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2. Prva faza pred začetkom priprave OPPN je skladno z 118. členom…

Zapisniki

Zapisniki

PDF dokumenti zapisnikov.  Zapisnik 1. izredne seje 2019  Zapisnik 1. seje 2018 – 19  Zapisnik 2. seje 2019  Zapisnik 3. seje 2019  Zapisnik 4. seje 2019  Zapisnik 11. seje  Zapisnik 12. seje  Zapisnik 13. seje  Zapisnik 14. seje  Zapisnik 16. seje  Zapisnik 18. seje  Zapisnik…