Arhiv dopisov

Arhiv dopisov

MANDAT 2018 – 2022 PRIPOMBE, PREDLOGI KS Gabrovka k razgrnjenemu prostorskemu aktu in Okoljskemu poročilu za EUP GA-05 IG Gabrovka, 16. 3. 2021 Izgradnja pločnika in namestitev javne razsvetljave ob R2 417 odsek 4326 v naselju Gabrovka ter ob JP 709101 ter projekt RADAR Problematika LC…