Mesec: december 2019

Poziv javnosti k oblikovanju izhodišč za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)  za gospodarsko cono EUP GA-05 Gabrovka

Poziv javnosti k oblikovanju izhodišč za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za gospodarsko cono EUP GA-05 Gabrovka

V Gabrovki se predvideva priprava OPPN za gospodarsko cono EUP GA-05 IG -OPPN za namen ureditve gospodarske cone (bivši proizvodni obrat Presada). Postopek se bo vodil po določilih Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2. Prva faza pred začetkom priprave OPPN je skladno z 118. členom…